פ”נ ד’ שבט תרצ”ב (12.1.1932) אשה חשובה צנועה ונכבדה אשת חיל מרת חוה פייגא בר’ יוסף צבי אשת ר’ שלמה בעביר
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 4 швата 5692 (12.1.1932) важлива, скромна та поважна, досконала жінка пані Хава Фейга, донька пана Йосефа Цві, жінка пана Шломо, Бебір
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!