פ”נ אלול תרפ”ז (אוגוסט או ספטמבר 1927) מוה’ר שלמה זעליג בר חיים
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований в місяці Елюль 5687 року (серпень або вересень 1927), наш вчитель та рабин пан Шломо Зеліг, син пана Хаіма
НЕХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!