פ”נ איש צנועה וחשובה ונדיבת לב מרת שיינה רבקה מרשד בת יוסף מבית קאוואליאוו שמתה בגיל 84 י של אלול תרצ”ו (28 לאוגוסט 1936)
ת.נ.צ.ב.ה

Мир праху твоєму, дорога моя мамо
Тут похована скромна та важлива, добросердна жінка пані Шейна Рівка Маршад, донька Йосеф, з дому Каваліо. яка померла у віці 84 роки 10 Елюля 1936 (28 серпня 1936 року)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!