פ”נ אישה חשובה וזקנה ונכבדה אשת חיל מרת בתיה בת ר’ דוב אישתו של הר’ יעקב. נ”פ ביום הכ”ד ימים בחודש כסלו שנת תרפ”ז ק (30.11.1926)
ת.נ.צ.ב.ה
גיבארן אין יאהר 1864
גישטאררן אין 1926

Тут похована важлива, стара та поважна жінка, енергійна та багатогранна жінка пані Батья, донька рабина Дова, жінка рабина Якова, Гендельман. Похована 24 кіслева 5687
(30 .11.1926 року).
Народилася 1864
Померла 1926
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!