פ”נ איש מצוין בתורתו ויראתו א עוונותינו
אהוב לשמיים ואהוב לבריות הרב”ד משה
בן הרב ר’ אבא צבי הכהן זוסמאן.
מרה בכו כל עדת ישראל מקהלתנו
שמועה הנוראה הרגיז אנשי עירנו
האבידה הגדולה הוי צרחנו בקול
באבדם מנהל הראשי מכל העיר
נ רבותיו הרבים וצדקותיו עצמו מלספר
א הנודע לכל קשיי יום ושברי לב
ביה”ח תמך לכל די מחסרה
אל בה”כ מרש”א שם עין הגשחתו
צדק ומשפט בו יחדיו נצמדו
בעמל רב החזיק הבע וגדרה בדר אבן
יאהבו ויכבדיו כל יודעיו ומכריו
זרם מים רבים לא לא יכלו לכבות אהבתו
וסר מרע ועשה טוב היו עשתו כתר
מגוע הקדושים ממרומי עם מחצבתו
אבותיו הקדושים האירו תבל בצדקתם
נודע שמם לגאון ולשם ולתהילה
נפ’ בן ע”ב שנה אדר תרפ”א (23.2.1921) ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований відмінна людина у вченні своєму та у своєму страху перед Богом, що молився за
гріхи наші. Улюбленець небес та людських створінь, голова релігійного суду Моше, син рабина
Аби Цві коена, Зусман. Гірко плакали усі сини нашої єврейської громади, страшна чутка знервувала
людей нашого міста, великої втрати ми зазнали, ми кричали вголос з втратою чільника нашого
міста, багаточисленні справи якого і подаяння якого настільки великі, що їх не перекажеш, знав
усіх злиденних та з розбитим серцем, хворих та малозабезпечених, підтримував грішми бідних
про синагогу МААРША турбувався. Справедливість та настанови у собі поєднав. В роботі своїй
тримав дім світу, огородивши його камінням. Його любитимуть та поважатимуть усі друзі та
знайомі. Численні потоки води не зможуть заглушити його любові. Уникав поганого, добре робив,
справи його увінчані короною з небес, зі штолень праотців його освятили кулю земну. Відомо ім’я
їх на честь мудрості, Всевишнього та Слави! Помер у віці 72 роки 15 адара 5681 (23.2.1921)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!