פ”נ א’ דראש השנה תר”פ (25.9.1919) אישה זקנה, חשובה וצנועה וישרה מרת חיי רייזי בת ר’ צבי אשת ר’ ליפא, גאלדנברג

Тут похована в перший день нового єврейського 5680 року (Рош А-шана) (25.9.1919), стара, важлива, скромна, щиросердна жінка, пані Хає Рейзі, донька пана Цві та жінка пана Ліпи, Гольденберг
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!