פ”נ ביום ד לחודש מנחם אב שנת תרצ”ה (3.8.1935) האישה החשובה והצנועה שרה בת ר’ אשר, אשת ר’ לייב, סוסנה מרדזיבילוב. בשנה ע”ג לימי חייה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 4го числа місяця менахем ав (утішитель Ав) 5695 року (3 .8.1935) важлива та скромна жінка пані Сара, донька рабина Ашера, жінка пана Лейба, Сосне з Радивилова. Померла на 73 році життя.
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!