(לצערנו הרב החלק העליון לא נשמר)
…דה האלוף והשוע שנותן בהלל אוהב את הבריות חומל דלים התורני מו”ה ר’ מארי בן אפרים זלמן הכהן זוסמן נכד הגאונים הקדושים רבנו בעל הפלאה ורבנו אפרים זלמן מרגלית מבראדי נפשם טוב ביום ארבעה עשר לחודש אלול שנת תרפז (11 לספטמבר 1927)
ת.נ.צ.ב.ה

… непереможний, багатій, який дає гроші на Славу Господа, безмежно любить людей, жаліє бідних, який дбайливо ставиться до Тори, наш вчитель та рабин пан Меір син Ефраіма Зальмана, коен Зусман онук наших святих мудреців рабина Дивовласника і рабина нашого пана Ефраіма Зальмана Маргаліта, пам’ять про їх хорошу душу. В день 14 Елюля 5687 року (11 вересня 1927)
НЕХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!