פ”נ י”ג בשבט תרצ”ד אשה חשובה ונכבדה רחל בת ר’ יוסף אשת ר’ יעקב בעקער
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 13 Швата 5694 (29 січня 1934 року) важлива та поважна жінка пані Рахель, донька рабина Йосефа, жінка пана Якова, Бекер
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!