פ”נ
ובעלה החשוב אשה חשובה
בנציון
בר’ מאיר דבורה
בר’ מרדכי

קרעסליר

נפ’ י”ג באלול תר”צ (6 לספטמר 1930)
נפ’ ג בכסלו תרפ”ה (30 לנובמבר 1930)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут поховані
(З правого боку)
Важлива жінка
ДВОРА
Донька Мордехая
(З лівого боку)
Та її чоловік
БЕНЦІОН
Син Меіра

КРЕСЛІР
Померла 3 Кіслева 5685 (30 листопада 1930)
Помер 13 Елюля 5690 (6 вересня 1930 року)
НЕХАЙ ДУШІ ЇХНІ БУДУТЬ ПОВ’ЯЗАНІ СЕРЕД ЖИВИХ!