פ”נ כ”ו בניסן תרצ”א (13 לאפריל 1931) אשה צנועה ונאה במעשיה וחשובה בצדקתה מרת אסתר מלכה … הלוי…אשת אברהם…
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 26 Нісан 5691 року (13 квітня 1931) скромна та прекрасна у своїх діяннях жінка, важлива у своїй праведності пані Естер Малька ….аЛеві…жінка Авраама…