מצבה דזכרון
בזה הקבר לעול השבר על שושנה יפה באהבה נקטפה. יבכו הוריה ועולליה מרת רייזיא בת ר’ פנחס שלמה מגיד מסטניסלבוב. נ”פ דז’ תשרי תרפ”ז. (15.9.1926)
ת.נ.צ.ב.ה

Могила в пам’ять
У могилі цій закладено важкий уламок тягару про про прекрасну в троянду кохання, яку було зрізано. Плакатимуть батьки її та діти її. Пані Рейзя, донька рабина Пінхаса Шломо – магіда зі Станіславова (Івано-Франківська). Померла 7 тішрея 5687 (15.9.1926)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!