פ”נ ז’ ניסן תרצ”ז (19.3.1937) אשה רכה בשנים ביילה רבקה בת ר’ יהודה לולקה אשת ר’ יעקב צבי טעסליער
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 7 нісана 5697 року (19.3.1937) молода жінка Бейла Рівка, донька пана Єуди Люльки, жінка пана Якова Цві, Теслєр
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!