פ”נ ד’ באלול תר”ץ (26.8.1930) איש זקן וחשוב ונכבד מוה”ר יהודה לייב בר’ טוביה סאסנע מרדיוויל
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 4 елюля 5690 (26.8.1930) наш вчитель, рабин Єуда Лейб син пана Тув’ї, Сосне з Радивил(ов)а.