פ”נ ט”ו אב תר”פ (30.7.1920) איש תם הלך מישרים גזע יקרים עשה צדק הרבני מו”ר מאיר בר’ אליעזר הלוי לנדע נכד הרב”ד מאיר נתיבים (רבי מאיר מרגליות – תלמידו של בעש”ט, מראשוני רבני תנועת החסידות ורבה של אוסטרוג (אוסטרא), מחבר הספר “מאיר נתיבים”)
ת.נ.צ.ב.ה

НЕХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!