פ”נ כ”ו טבת תרפ”ט (8.1.1929) צבי תפארתנו וחמדת לבבנו כבוד יקרת אבינו הישר באדם הלך בתומו שריד אחד מדור ישן שהקדיש יתר שנותיו לעניני דתיים וצבוריים מוה”ר אברהם בר יוסף למשפ’ שנית ונפ’ בשם טוב בשנת השבעים ושלש לימי חייו
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 26 тевета 5689 (8.1.1929) прекрасний у славі нашій. Перлина серця нашого, дорога наша честь, батько наш з найчесніших людей, прямими шляхами ходив, один з представників старого покоління , який присвятив роки життя свого релігійним та громадським справам, вчитель наш та рабин Авраам, син Йосефа, Шніт. І помер з добрим ім’ям у віці 73 роки.
НЕХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!