פ”נ איש תם וישר ונאמן מוכתר במעלות ובמדות טובות הולך צדק ופועל אמת בכל מגזע קדושים מו”ר משה בר’ אברהם צבי הכהן זוסמאן נפטר י”ב תשרי תרצ”א ל (4.10.1930)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований пряма, чесна та віддана людина, коронована небом, наділений хорошими чеснотами, який завжди слідував принципам справедливості і робив усе і завжди задля правди , чоловік зі святим корінням, наш учитель та рабин Моше, син Авраама Цві а-коена, Зусман. Помер 12 тішрея 5691 (4.10.1930)
НЕХАЙ ДУША ЙОГО БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!