פ”נ י”ב שבט תרצ”ד (11.1.1934) אשה חשובה צנועה ונכבדה אשת חיל מרת פייגה בת ר’ שלמה זלמן הכהןאשת הר’ ישראל צבי, גאלדינפעלד
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 12 швата 5694 (11.1.1934) важлива, скромна та поважна, досконала жінка пані Фейга, донька пана Шломо Зальман коена, жінка пана Ісраеля Цві, Гольдінфельд
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!