פ”נ ג’ יו”ד תמו”ז תרס”ט (22.6.1909) בימי עלומיו בן כ”ה …ים ממשפחה ישירה…נוטסמאהן…ת מפורסמים…יוסף יוזפא…שמאי הכהן…
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 3го числа за кошерним (правильним) календарем місяця Тамуз 5669 (22.6.1909) молодий чоловік 25 років, який був відірваний у дні його щезнення, з родини чесних людей ….Нутесман…відомих…..…Йосеф Йозефа…коен Шамай..
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!