פ”נ אשה חשובה וצנועה מרת ציפרה בת מו”ה…נפטרה דז’ ניסן תרי”ז (1.4.1857)
ת.נ.צ.ב.ה

Желательно нанести пену. Тогда я смогу больше прочитать
Тут похована важлива та скромна жінка пані Ціпора, донька нашого святого вчителя ….Померла 7 нісана 5617 (1.4.1857)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!