…וידיה שלחה לאביונים…חשובה מרת שרה בת ר’ ברוך נפטרה דה’ תשרי שנת תרפ”א לפ”ק (17.9.1920)
ת.נ.צ.ב.ה

…Надавала допомогу бідним…Важлива жінка пані Сара, донька рабина Баруха. Померла 5 тішрея 5681 (17.9.1920)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!