פ”נ איש תם וישר כפיו פרש לעניים מעל נתיבות ועמיד גדל בשם טוב ונפטק בשם טוב מגזע ישישים קדושים וטהורים נכד לגאונים הגדולים בעל הפלא הרבי הרבי עקיבא איגר ואפרים זלמן מרגליות מברוד ז”ל דור עשירי למהרשא זצוקלה”ה רך בשנים מו”ה ר’ נפתלי הירץ בהרב הגביר המפורסם מוה”ר שלום שלמה הכהן זוסמאן. נפטר ביום ד’ י”ז בתמוז מרחשון תרצ”ג לפ”ק (3.11.1932)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований чесна та пряма людина, давав допомогу бідним та злиденним, мав великі чесноти, виріс з хорошим ім’ям та з хорошим ім’ям помер, з роду святих та чистих старців, онук великих мудреців, чудодійника рабі Аківи Ігера і Ефраіма Зальмана Маргалійота з Бродів (благословенна пам’ять про нього!), десяте покоління МААРША (благословенна пам’ять про святого Праведника!), молодий чоловік, наш вчитель пан Нафталі Гірц, син відомого нашого вчителя багатія пана Шалома Шломо коена Зусмана. Помер в середу, 17 числа місяця мархешван (Гіркий Хешван) 5693 (3.11.1932)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!