יהודא בר מרדכי צבי נ”ר אייר תרע”ט


Єуда син Мордехая Цві. Упокоїлися в місяці Іяр 5679 (травень 1919)
НЕХАЙ ЇХ ДУШІ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНІ СЕРЕД ЖИВИХ!