יוסף דוב בר’ מרדכי צבי נהרגו ד’ אייר תרע”ט (4.5.1919)


Йосеф Дов син Мордехая Цві. Були вбиті 4 іяра 5679 року (4.5.1919)