אשה…ר’ שלמה אשת ר’ נפתלי
נפ’ ט”ז חשון תרפ”ט (30.10.1928)

Жінка…..донька п. Шломо…жінка п. Нафталі
Померла 16 хешвана 5689 (30.10.1928)