פ”נ בעש”ק טבת תרס”ט (8.1.1909) איש תם וישר החשוב הנכבד מו”ה יצחק במו”ה ברוך
ת.נ.צ.ב.ה

Тут, 16 тевета 5669 (8.1.1909), похований напередодні Святої Суботи поховано прямого та чесного, важливого та поважного чоловіка, нашого святого вчителя Іцхака, сина нашого святого вчителя Баруха.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!