פ”נ ה אדר א תרצ”ה אשה חשובה רכה בשנים נחמה בת הר’ דוב אשת ר’ אלימלך טאבטשניק
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 5 адара алеф 5695 (8.2.1935) важлива жінка, п. Нехама, донька рабина Дова, жінка п. Елімелеха, Табачнік.
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!