איש לכל הנענים…והנדבאים ובאחיו הנעלבים …הקטר יוסף בר’ שמואל ראזענשטרם נקטף באופן טרגי אור כ”ט תשרי תרצ”…
ת.נ.צ.ב.ה

Чоловік, який всім, кому треба, надавав допомогу і братам його ображеним… Йосеф, син Шмуеля, Розенштром. Трагічно помер ввечорі 29 тішрея 579…року