פ”נ

ר הירץ וואלדמאן
ואמו ישרה צנועה בת טובים מ זעלדע בת יעקב מכפר סלניט נפ…

Тут поховані
Рабин Гірц Вальдман
І його мати чесна, скромна жінка з багатьма хорошими справами пані Зельда, донька Якова, з села Саланіт. Померла…