פ”נ ח”י מנחם אב תרפ”ד (8.8.1924) איש חשוב והנכבד ר’ יהודה בר’ ארי הלוי סעגאל מכפר מיליטין
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 18 числа місяця Менахем Ав (Ав-Утішитель) 5684 (8.8.1924) важливий та поважний чоловік пан Єуда, син пана Арі левіта, Сегаль з села Милятин.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!