פ”נ יעקב ישראל בר’ יצחק אייזיק. פה מצא מנוחה מכובד…..
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований Яков Ісраель син Іцхака Айзіка. Тут знайшла спочинок поважна людина….
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!