פ”ה מקום מנוחה נוחה למקום די למנוחה לבריות אדם…

Окраса покоління місце спочинку зручне для відпочинку людських створінь…..