פ”נ ביום א ראשון דחג השבועות… ידיו…לאוהב צדקית כל ימיו פרי נתן לאביונים מו”ה מרדכי הלוי זללה”ה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований в перший день свята Шавуот….і не для того, хто любить, давав плід малозабезпеченим, знання розливав…ревіт Мордеха, помер з добрим ім’ям (благословенна пам’ять про нього в ім’я життя в майбутньому світі)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!