פ”נ י”ד בתשרי תרצ”א (06.10.1930) אשה חשובה מרת יענטא בר’ יהודה אריה אשת הרב נפתלי מאיר הכהן שהיה שליח דבי דינא כמה שניפ דפה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 14 тішрея 5691 (06.10.1930) важлива жінка пані Єнта, донька рабина Єуди Ар’є, жінка рабина Дова Моше, сина рабина Нафталі Меіра коена, який кілька років був тут посланцем рабинатського суду
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!