…ריח מצוה מפענוחים יד ואביון החזירה כנה דרשה דעני בנפש טובה ורוח נדיב האשה הצנועה נכבדה ונדיבה מרת שיינע הדסה…
ת.נ.צ.ב.ה

…Благочинними справами та талантом розкривати…Бідних та малозабезпечених повертала…Запитувала у бідному про стан його з хорошою ціллю, душа доброчинності була скромна, важлива та добросердна жінка, пані Шейна Адаса, донька….
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!