שנת תר”מ לפ”ק (1879-1880) איש תם וישר מוה”ר עקיבא בר שמואל יעקב לזכר עולם אציב מצבה בקבר אחי בנפש עצבה שנה בשנה לא נעדר אך היא צ עניים לחונן איש נאמן ובצדק אהבתו יום זה לחונןן אביונים
ת.נ.צ.ב.ה

Року 5641 (1879-1880) прямий, чесний, старий чоловік, наш вчитель, рабин Аківа, сини Шмуеля Якова. На пам’ять вічну поставлю пам’ятник. На могилі батька мого як душа скорботна. З року в рік не пропадав. Справедливістю бідних обдаровував. Вірна людина, яка любила справедливість. Це день подарований для мало забезпечених. Милостивий покриє їхні помилки.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!