פ”נ כ”ד טבת תרצ”ו (19.1.1936) יהודה ליב, בר’ זאב, קראמפנר ביכיע כפיו עמל לנהל ביושר ובאמונה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 24 тевета 5696 (19.1.1936) Єуда Лейб, син Зеева, Крампнер, який тяжко працював над тим, щоб чесно та з вірою вести свої справи.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!