פ”נ הבתולה, החשובה והיקרה והמשכלת מרת פעריל בר’ דוד הכהן פאקס כ”ח שבט תרפ”ד (3.2.1924)
ת.נ.צ.ב.ה!

Тут похована цнотлива, важлива, дорога, освічена пані Перль донька коена Давіда, Фокс. Померла 28 Швата 5684 (3.2.1924)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ СЕРЕД ЖИВИХ!