פ”נ מרחשון תרע”ב (18.11.1911) בהרב אבא צבי הכהן זוסמאן אפרים – מעוז עירנו ועדתה זכה לשם מדבריו נעימים נדיב ושוע איש תמים פאר לעמו לבניו תפארת הדאכרנו נזר ועטרת…עטרת אפרים…הנר בתורה עסק באמונה כתר תורה כתר פדו…הון ועושר חמלה וחנינה נצמדו יחד תפארת הראשי ראש אפרים ירא חטא וירא שמים מחזיק בעץ החיים ושבורי לבבות פזר נתן אלפים לבבבות…שבכעדן שמים מנוחץ אבותיו הקדושים התפלאה ובית אפרים שמה תתעדן נשמץו בגן עדן מנוחתו ושם מחנה אפרים

Тут похований 27 Мархешвана 5672 (18.11.1911) Ефраім Зальман син рабина Аби Цві коена, Зусман. Ефраім – міць міста нашого та громади отримав титул через його приємні речі. Щедра, багата людина, чесна, окраса народу свого та синів його, слава вінця та окраса…окраса Ефраіма…навчав Торі, займався вірою, вінець Тори…багатство та добробут, жалість, милість з’єдналися разом в красі..Чоло Ефраіма..Боявся нагрішити та боявся неба, тримав дерево життя для бідних та з розбити серцями…заради Небес та відпочинок отців його святих, диво дому Ефраіма, ім’я його ніжитиметься, душа його спочине в Раю. А там дім Ефраімів