פ”נ אישה צנועה ונכבדה ונדיבת לב מרת מנוחה בר’ נפתלי. נפטרה ד’ מרחשון תרפ”א (16.10.1920)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована скромна та поважна, щиросердна жінка пані Менуха, донька пана Нафталі. Померла 4 Мархешвана (16.10.1920)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ СЕРЕД ЖИВИХ!