פ”נ אשה חשובה זקנה חשובה ונכבדה מ פרמא גיטיל בת ר’ שלמה ארי. נפה שבעה עשר תמוז שנת תרפ”א לפ”ק (24.7.1921)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована важлив, стара та поважна жінка пані Фреме Гітіль, донька рабина Шломо Арі. Похована 17 тамуза 5681 (24.7.1921)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!