פ”נ איש איש ץם ישר וזקן יונה בר’ זאב ביליאנסקי נפטר בשם טוב ביום ד’ שבעה ימים לחדש אדר שנת תרצ”ד לפ”ק (22.2.1934)
ת.נ.צ.ב.ה!

Тут похований чесна, проста, стара людина Йона син Зеева, Білянскі. Помер з добрим ім’ям в четвер 7 адара 5694 (22.2.1934)
НЕХАЙ ДУША ЙОГО ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ СЕРЕД ЖИВИХ!