פ”נ הורם המצנפת ונפלה העטרה י”ח מרחשון שנת תר”ס לפ”ק. הרב הצדיק חסידא ופרישא שלשלת היוחסין בש”ק צדקתו וחכמתו נודע ברבים מו”ה בצלאל בהרה”צ מו”ה שלמה עזרא ז”ל נכד…מוהר”ר מאיר חריף ז”ל מחבר שו”ת מאיר נתיבים ועוד ספרים רבים אב”ד דפה והמדינה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований
Піднялася корона та впала краса
18 Мархешвана 5660 (22.10.1899) Праведник рабин хасид, спадковий вчитель, з родоводом в Святу Суботу святість його, його мудрість була знана серед багатьох наш вчитель та рабин Бецалель, син святого рабина нашого рабина та вчителя Шломо Езри, благословенна пам’ять про нього, онук…..наш вчитель рабин Меір Харіф, благословенна пам’ять про нього, автор книги питань та відповідей «Меір Натівім» (Той, що освітлює шляхи) іщ е багатьох книгкерівник релігійного суду, тлумач денної сторінки Гмари і державних справ
НЕХАЙ ДУША ЙОГО ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ СЕРЕД ЖИВИХ!