פ”נ אשה זקנה ונכבדה ונדבת לב מ לאה בת ר’ אליעזראשת ר’ משה אברהם אבערמאן. נפ’ אדר”ח מר חשון תרפ”ד (11.10.1923)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована стара, поважна, щиросердна благодійниця пані Лея, донька пана Еліезера, жінка пана Моше Авраама, Аберман. Померла 1го числа місяця мар хешвана (гіркий хешван) (11.10.1923)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!