פ”נ נאסף אל עמו ג’ דחוהמ”ס י”ט תשרי תרצ”ו לפ”ק (15.10.1935) אדונינו מורינו ורבינו אור ישראל
מפורסם בצדקתו
ראש לעדתו
דבר ומנהיג לבני הגולה
כספו והזהבו לצדקה היו עולה
ידאב לבינו על האבידה
הגדולה הבה”צ אור ישראל וקדוש בו צינה נהורא זיו ההלכה פאר הדור אוהב ישראל ומליץ טוב הרב החסיד הפורסם מר’ אלתר מרדכי בהקה”צ החסיד המפורסם מו”ה ר’ איקום געץ נכד הרב ייפי (?) זצוקקלל”ה
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований приєднався до великого народу свого в третій день свята Сукот 5696 (15.10.1935), наш пан, вчитель, рабин, світило для всього єврейського народу, відомий своєю благо чинністю, вождь племені свого, лідер діаспори, гроші та золото якого йшли на благо чинність, жалоба серця нашого через велику втрату, зв’язаний нерозривними вузлами,світло для народу Ізраїлевого і святий серед нього, щит великий, який віддає багато світла, радість Алахи, перлина покоління, який любить народ Ізраїлев, який добре тлумачив святі Закон, благочестивий та відомий рабин пан Альтер Мордехай , син святого відомого праведника, нашого вчителя та рабина Ікума, Гец, онук рабина Ефі (?), НЕХАЙ ОСВЯТИТЬСЯ ПАМ’ЯТЬ ПРО ПРАВЕДНИКА В ІМ’Я ЖИТТЯ СВІТУ
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!