פ”נ ה דאלול תרפ”ב (26.8.1922) אשה חשובה וזקנה מרת ציריל בר יעקב זאב
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 5 елюля 5682 (26.8.1922) стара, важлива жінка пані Ціріль, донька пана Якова Зеева.
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!