פ”נ האשה החשובה מרת חנה פייגה בת ר’ יהודה ליב הכן ז”ל אשת ר אלי משה הכן ז”ל ניסענגאלין שפרשה כפה לעניים. נפטרה בשם טוב ח”י באדר תרצ”ו (12.3.1936)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована важлива жінка пані Хана Фейга, донька рабина Єуди Лейба коена (благословенна пам’ять про нього), жінка рабина Елі Моше, Нісенголін (благословенна пам’ять про нього). Допомагала бідним. Померла з добрим ім’ям 18 адара 5696 (12.3.1936)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!