פ”נ
ואמו
זקנה וחשובה
בר’ יקיסוא זיסקין
אשת שמאי
נפ’ ט’ טבת תרצ”ו
(15.12.1934)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут поховані

І мати його
Стара та поважна жінка
Цімель
Донька пана Єкісуа Зіскіна
Жінка пана Шамая

Тартаковске

Померла 9 тевета 5696 (15.12.1934)

НЕХАЙ ЇХНІ ДУШІ БУДУТЬ ПРИВ’ЯЗАНІ ДО СПИСКУ ЖИВИХ!