איש רך בשנים
חכם ונבן
יהודה ליב
בר יעקב שמאי

נפ’ כ”ג תמוז תרצ”ו
(24.7.1935)

Молодий мужчина
Розумний та мудрий
Єуда Лейб
Син пана Якова Шамая
Помер 23 тамуза 5696 (24.7.1935)