…עליכם…הרב החסיד מו”ה שלמה זלמן הכן בהחסיד מו”ה יהודה נאסף אל עמו יום זך תק”ח לפ”ק (יוני-יולי 1748)
ת.נ.צ.ב.ה

…Вам…Наш праведний (хасид) рабин, святий вчитель Шломо Зальман коен, син праведного нашого вчителя святого Єуди. Приєднався до свого народу (помер) в ясний день, місяця тамуз (червень-липень 1748)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!